گروه مهندسی سپاس
دستگاه تستر عدم نشتی و تنظیم فشار باد تایر
مشتری های ما

خط تولید سایپا دیزل 4 عدد

خط تولید ایران خودرو 4 عدد

اتوسرویس باستان

اتوسرویس برادران کاظمی

کارواش 133

اتوسرویس معالی

پارگینگ بزرگ مگامال

و چندین مرگز دیگر تولید و سرویس خودرو